Telefon

(32) 433 10 65 / 66

Adres

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23
44-270 Rybnik

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek 8.00-21.00

Sekretariat czynny:

Poniedziałek – czwartek 8.00-20.00

Piątek 8.00 – 16.00

Opłat za zajęcia kół zainteresowań można dokonywać w sekretariacie DK:

Poniedziałek, Środa, Czwartek i Piątek 8.00 – 15.30

Wtorek 12.00 – 20.00

lub przelewem na konto Domu Kultury.

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imienia i nazwiska uczestnika zajęć oraz nazwy zajęć.

Numer konta bankowego

PKO S.A. 32 1020 2472 0000 6102 0499 0810

Na mapie: