Instruktor: Monika Góralska

Zajęcia:

wtorek godz. 16.00 – 17.00 Astra Kids gr. A (zajęcia odbędą się w Zespole Szkół nr 5 w Niedobczycach)

wtorek godz. 17.00 – 18.00 Astra Kids gr. B (zajęcia odbędą się w Zespole Szkół nr 5 w Niedobczycach)

wtorek godz. 17.00 – 19.00 Astra Kadetki (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

wtorek godz. 19.00 – 21.00 Astra Seniorki (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

czwartek godz. 16.30 – 17.30 Astra Kids gr. A (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

czwartek godz. 17.30 – 19.00 Astra Kadetki (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

czwartek godz. 19.00 – 21.00 Astra Seniorki (zajęcia odbędą się w SP nr 22 w Niedobczycach)

Opłaty: 25 zł/mc

Uiszczenie opłaty za 3-mce z góry uprawnia do ulgi w wysokości 10%

Opłata za zajęcia powinna być uregulowana do 25-go dnia każdego miesiąca z góry na następny miesiąc.