Formacja Taneczna ENIGMA

Instruktorki: Michalina Michalik – Newe, Karolina Pęcharczyk

Kilka słów o instruktorkach:

Michalina Michalik -Newe prowadzi od września 2007 r. w DK Niedobczyce zajęcia taneczne z grupą mażoretek – formacja nosi nazwę „Enigma”. Wcześniej przez kilka lat sama tańczyła w zespole, obecnie pełni w choreografa.
Razem z dziewczynami z formacji „Enigma” zwiedziła już wiele europejskich krajów, mażoretki zdobyły też co najmniej kilka prestiżowych nagród na konkursach tanecznych.

Zajęcia:

poniedziałek godz. 15.30 – 17.00 Mini Enigma (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

poniedziałek godz. 17.00 – 18.30 Baby Enigma (zajęcia odbędą się w ZS nr 5 w Niedobczycach)

poniedziałek godz. 17.15 – 19.15 Juni Enigma (zajęcia odbędą się w SP nr 14 w Popielowie)

wtorek godz. 17.00 – 18.30 Mini Enigma (zajęcia odbędą się w SP nr 14 w Popielowie)

środa godz. 16.00 – 17.00 Enigmiątka (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

środa godz. 17.00 – 18.30 Baby Enigma (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

środa godz. 17.00 – 19.00 Juni Enigma (zajęcia odbędą się w ZS nr 5 w Niedobczycach)

piątek godz. 16.00 – 17.00 Enigmiątka (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

piątek godz. 18.00 – 21.00 Enigma (zajęcia odbędą się w Domu Kultury)

Opłaty: 25 zł/mc

Uiszczenie opłaty za 3-mce z góry uprawnia do ulgi w wysokości 10%

Opłata za zajęcia powinna być uregulowana do 25-go dnia każdego miesiąca z góry na następny miesiąc.