Instruktor: Adam Janulek

Zajęcia:

Dzień oraz godzina zajęć ustalane są indywidualnie.

Opłaty: zajęcia grupowe: 50 zł / m-c dzieci, młodzież ucząca się i
niepracująca do 26 roku życia, 60 zł / m-c dorośli
zajęcia indywidualne: 70 zł / m-c dzieci, młodzież ucząca się i
niepracująca do 26 roku życia, 80 zł / m-c dorośli