Instruktorka: Katarzyna Jurkiewicz

Zajęcia:

Piątek:

godz. 17.00 – 18.00

Opłata: 20 zł za miesiąc płatne z góry do 25 dnia każdego miesiąca.