Tegoroczny plastyczny konkurs bożonarodzeniowy polega na wykonaniu kartki świątecznej.

Technika i format dowolny – wszystko zależy od Waszej pomysłowości i kreatywności.

Uczestnikami mogą być: dzieci od lat 3, młodzież i dorośli (dokładny opis kategorii w regulaminie).

Prace konkursowe można osobiście oddać do sekretariatu Domu Kultury lub przesłać pocztą na adres:

Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach

ul. Barbary 23

44-270 Rybnik.

do dnia 8.12.17 (piątek).

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16.12.17 (sobota) na II Niedobeckim Jarmarku Świątecznym.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Do wygrania atrakcyjne nagrody! 

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem!

REGULAMIN KONKURSU

„ŚWIĄTECZNA KARTKA”

1. Organizator:

Dom Kultury w Rybniku- Niedobczycach

Barbary 23 44-270 Rybnik

32 433-10-65 (66), 32 433-19-26

dkniedobczyce@poczta.onet.pl

www.dkniedobczyce.pl

2. Cele konkursu:

 • Promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozwijanie zdolności manualnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Pobudzanie kreatywności i wyobraźni artystycznej.
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 • Angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych z całej Polski.

3. Uczestnicy:

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:

I Kategoria: dzieci od 3 lat do 6 lat

II Kategoria: dzieci od 7 lat do 10 lat

III Kategoria : dzieci od 11 lat do 15 lat

IV Kategoria: młodzież i dorośli powyżej 16 roku życia

4. Warunki konkursu:

 • Zadaniem Konkursu jest stworzenie kartki świątecznej.
 • Praca wykonana może być dowolną techniką i w dowolnym formacie.
 • Prace nadesłane na Konkurs muszą być opatrzone następującymi informacjami:
 • imię i nazwisko wykonawcy, wiek
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu kontaktowego.

Opis powinien być trwale dołączony do pracy.

 • Nadsyłane na Konkurs prace powinny być wykonane indywidualnie, w dowolnie wybranej technice, nie powinny być odtwarzaniem wzorów i pomysłów już istniejących.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

5. Terminy:

Prace należy dostarczyć w terminie do 08.12.2017 r. (piątek) do sekretariatu Domu Kultury
w Rybniku- Niedobczycach lub przesłać pocztą na adres Domu Kultury:

Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach

44-270 Rybnik ul. Barbary 23

Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 16 grudnia 2017 r. (sobota) podczas II NIEDOBECKIEGO JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. Laureaci zostaną powiadomieni
o wynikach na stronie internetowej Domu Kultury w Rybniku – Niedobczycach
oraz na Facebook’u.

Najciekawsze prace zostaną zamieszczone na wystawie pokonkursowej w holu Domu Kultury w Rybniku – Niedobczycach.

6. Ocena prac:

Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów: pomysłowość i oryginalność prac oraz samodzielność i estetyka wykonania.

Nagrody będą przyznawane w 4 kategoriach wiekowych:

 • Dzieci od 3 lat do 6 lat.
 • Dzieci od 7 lat do 10 lat.
 • Dzieci od 11 lat do 15 lat.
 • Młodzież i dorośli powyżej 16 lat.

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w przyznawaniu nagród.

7. Uwagi końcowe:

Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą podlegać ocenie.

Prace konkursowe przechodzą na własność Domu Kultury.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Nagrody można będzie odebrać osobiście w sekretariacie Domu Kultury lub zostaną one wysłane Pocztą Polską.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

Zapraszamy do udziału i życzymy sukcesów!

Comments are closed.