Cool-Tour-Park RYMER

Ruszyło głosowanie na najlepsze projekty programu LECHSTARTER. Złożony przez Dom Kultury w Rybniku – Niedobczycach projekt pn. „Cool-Tour-Park RYMER” został pozytywnie oceniony przez jury w składzie: Teresa Latuszewska-Syrda, Filip Springer, Piotr Więcławski (Vienio) oraz Przedstawiciel Organizatora konkursu i zakwalifikowany do finału akcji. Aktualnie od internautów zależy, czy na zaplanowane przez nas działania otrzymamy dofinansowanie czy nie. Gra toczy się o 100 tys. zł, które w przypadku przyznania zostaną wydane m.in. na:
1). wybudowanie wspólnie z mieszkańcami zielonej altany i tunelu z wierzby podczas warsztatów z zielonej architektury
2). stworzenie mebli z ekopalet, które posłużą o organizacji spotkań z mieszkańcami podczas różnego rodzaju eventów
3) organizacji w okresie letnim cyklu:
a) warsztatów artystycznych: muzycznych, plastycznych, fotograficznych, wokalnych, instrumentalnych, z graffiti
b) pokazów kina plenerowego
c) rekreacyjnych zajęć ruchowych (joga, pilates, jumping frog, itp.)
d) koncertów muzycznych
e) targów śniadaniowych.

Wszystkie działania odbędą się w Parku im. Henryka Czempiela w Rybniku – Niedobczycach.

GŁOSOWANIE INTERNAUTÓW TRWA DO 17.05.2018 DO GODZINY 23:59
i odbywa się za pośrednictwem Strony, pod adresem www.lechstarter.pl. 

Bezpośredni link do głosowania: https://lechstarter.urbanforms.org/projekty/R-0309-579D9D

Udział w głosowaniu może wziąć każda pełnoletnia osoba fizyczna.

Głosować można na dwa sposoby:
a) bez konieczności założenia konta na Stronie Programu,
b) za pomocą indywidualnego konta założonego przez głosującego na Stronie Programu.

Aby założyć konto wymagane jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i hasła, akceptacja regulaminu Programu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby zagłosować bez konieczności zakładania konta należy:
a) zalogować się na Stronie za pośrednictwem serwisu Facebook,
b) zalogować się na Stronie za pośrednictwem serwisu Google,
c) podać na Stronie swój adres e-mail, potwierdzić swoją pełnoletność (w tym przypadku głos zostanie skutecznie oddany dopiero w momencie kliknięcia na link przesłany na podany adres e-mail), oraz zaakceptować regulamin Programu i wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach Programu przez KP oraz pozostałe podmioty zaangażowane w realizację Programu lub skorzystać z aplikacji do głosowania dostępnej w serwisie Facebook.

Z jednego numeru IP, o ile nie należy on do osoby fizycznej, możliwe jest oddanie nie więcej niż 150 głosów jednego dnia. Osoba fizyczna jednego dnia może oddać tylko jeden ważny głos w każdej z kategorii Dotacji, czyli jeden głos na projekt ubiegający się Grant, jeden głos na projekt ubiegający się o Mikrogrant oraz jeden głos na projekt ubiegający się o dotację w kategorii Akademia Grantów – łącznie 3 głosy w ciągu dnia. Głosy przewyższające liczbę wskazaną powyżej nie zostaną uwzględnione w głosowaniu.

UWAGA!!!
Głosy oddane z adresów IP spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą uznawane za nieważne i nie zostaną uwzględnione w głosowaniu. 

Szczegóły projektu:

Projekt ma na celu przywrócić dawne funkcje społeczno-kulturalno-rekreacyjne Parkowi im. Henryka Czempiela w Rybniku – Niedobczycach. Miejsce ma stać się tętniącym życiem punktem spotkań mieszkańców, oferującym ciekawą, zgodną z aktualnymi trendami infrastrukturę oraz ofertę spędzania czasu wolnego w okresie letnim, przy aktywnym zaangażowaniu lokalnej społeczności w proces współtworzenia miejsca. Stworzenie zielonej altany i tunelu z wierzby oraz zestawu eko-mebli z drewnianych palet, przy których powstawaniu uczestniczyć będą mieszkańcy dzielnicy oraz cyklu zajęć rekreacyjno-kulturalno-społecznych takich jak: warsztaty taneczne, muzyczne, wokalne, fotograficzne oraz z tworzenia grafitti, pokazy kina plenerowego, plenerowych koncertów reprezentują cych różne gatunki muzyczne (jazz, hip-hop, muzyka elektroniczna), targi śniadaniowe oraz treningi i zajęcia typu joga, pilates, aerobik, jumping frog.

W realizację projektu zaangażowani zostaną mieszkańcy dzielnicy, dla których park kiedyś był głównym miejscem spotkań i spędzania wolnego czasu. Zapleczem oraz pomocą logistyczna, techniczną oraz organizacyjną będzie służył personel domu kultury. Instytucja, jako jednostka miejska ma pełne uprawienia do podejmowania działań i aktywności w parku. Do przeprowadzenia zajęć ruchowych oraz targów śniadaniowych zostaną zaproszeni lokalni przedstawiciele firm, dla których możliwość zaprezentowania swoich usług będzie swoistą reklamą ich działalności i forma promocji. Wszelkie działania podjęte w ramach projektu będą promowane wszelkimi dostępnymi kanałami (prasa, radio, internet). Organizator projektu zwróci się również o objęcie patronatem medialnym lokalne media i na każdy etapie będzie informował media zapowiedzią a następnie relacją z poszczególnych działań. Mieszkańcy zostaną włączeni w proces budowy żywej architektury w parku, docelowo służącej jako nowy punkt spotkań oraz eko-mebli, które pod okiem pracowników domu kultury zostaną zbudowane przez samych mieszkańców. Warsztaty fotograficzne będą miały na celu uwiecznienie ciekawych miejsc w dzielnicy, zaś zebrany materiał posłuży do stworzenia wystawy zdjęć, na której pozostali mieszkańcy będą mogli zobaczyć efekt pracy swoich sąsiadów i dzielnicę, uchwyconą okiem obiektywu. Harmonogram działań przewiduje etap przygotowawczy i zapowiadający właściwy etap realizacji w okresie od połowy czerwca do końca lipca, właściwą realizację wydarzeń w parku (warsztaty, zajęcia ruchowe, kino plenerowe oraz koncerty) na przestrzeni sierpnia i września. Jeżeli tego typu formuła zostanie entuzjastycznie przyjęta przez odbiorców, planowana jest kontynuacja w kolejnych latach. Ważnym aspektem jest międzypokoleniowość projektu.

Liczymy na WASZE wsparcie 🙂

Comments are closed.

Skip to content