CHÓR MIESZANY  IM. A. MICKIEWICZA
DYRYGENT: Wacław Mickiewicz

Chór im. A. Mickiewicza należy od 30 lat do zespołów Domu Kultury w Rybniku – Niedobczycach. Jest jednym z najstarszych chórów Okręgu Rybnickiego, działając nieprzerwanie od 1913r – w roku 2008 obchodzi Jubileusz 95-lecia działalności. Chór jest członkiem Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr. Najefektywniejszy okres działalności artystyczno-organizacyjnej przypada na lata dziewięćdziesiąte. W tym czasie zostały nawiązane liczne kontakty artystyczne z chórami zagranicznymi. Szczególnie cenną jest przyjaźń i współpraca artystyczna, która trwa od ponad dwudziestu lat z Chórem „Komensky” z Vitkowa (Czechy).

Chór koncertował trzykrotnie we Francji (zaproszony przez Chór „La Masarelle”), dwukrotnie w Niemczech (na zaproszenie Chóru „Martin Luter Kantorei”), oraz w Austrii, Słowacji, na Węgrzech i Litwie.

Znaczny wkład zespołów w kształtowanie kultury amatorskiego ruchu muzycznego na Śląsku potwierdzają liczne odznaczenia branżowe, medale okolicznościowe, wyróżnienia oraz dyplomy. Chór Mickiewicz odznaczony został najwyższym odznaczeniem związkowym-Odznaką Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym, oraz medalami okolicznościowymi np. medalem im. Michała Wolskiego, im. Jana Fojcika, Medalem Za Zasługi Dla Miasta Rybnika.

Muzycy współpracują z Filharmonią im. Braci Szafranków w Rybniku wykonując wspólne opracowania utworów Beethovena, Haendla, a także kompozytorów współczesnych. Na bogaty repertuar składają się utwory sakralne, świeckie od renesansu po czasy współczesne, pieśni cerkiewne, artystyczne opracowania pieśni ludowych oraz pieśni towarzyskich i biesiadnych.

Kierownikiem artystycznym chóru od 25 lat jest mgr Wacław Mickiewicz. Prezesem jest długoletni członek zespołu druh Kazimierz Bednorz.

 

Kilka słów o dyrygencie: 

Pan Wacław Mickiewicz od wielu lat współpracuje z Domem Kultury w Niedobczycach. W 2008 r. obchodził uroczystość Jubileusz 25-lecia swojej pracy dyrygenckiej. Jest dyrygentem Chóru Mieszanego im. Adama Mickiewicza, który działa przy naszym DK.

Wacław Mickiewicz jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku oraz Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Z amatorskim ruchem chóralnym współpracuje od 1974 roku. Początkowo jako członek chóru „Szymanowski” w Rybniku, a od 1978 roku jako dyrygent chóru „Cecylia” w Rydułtowach.

W 1983 roku podjął prace jako dyrygent w chórze imienia Adama Mickiewicza. W tym okresie był również dyrygentem m.in. chóru mieszanego „Bel Canto” w Gaszowicach. W latach 1988 – 1995 pełnił funkcje prezesa i dyrygenta chóru „Mickiewicz”. Od 1992 do 2007 był II dyrygentem Okręgowym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a w roku 2008 został mianowany Kierownikiem artystycznym Okręgu Rybnickiego PZChiO.
Z jego inicjatywy została nawiązana współpraca artystyczna z chórami z Czech, Francji i Niemiec.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą sie prelekcje i prowadzone przez niego koncerty Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków oraz tradycyjnie „Dni Cecylianskie” – których jest inicjatorem.

Jest laureatem nagród Prezydenta Miasta Rybnika, Wojewody Katowickiego, został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki. Za całokształt działalności w amatorskim ruchu śpiewaczym został odznaczony przez najwyższe władze Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Odznaka Honorowa stopnia I, II, III oraz IV – Odznaka Honorowa Złota z laurem PZChiO.

Warty podkreślenia jest również fakt, ze Pan Wacław Mickiewicz przez wiele lat pełnił funkcje dyrektora w Szkole Podstawowej nr 13 w Chwałowicach.

Próby:

wtorek  godz. 19.00-21.00

Skip to content