Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.dkniedobczyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-22

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

  1. Wersja kontrastowa,
  2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. Skala szarości
  4. Zmiana czytelności czcionki
  5. Zmiana kontrastu w negatywie
  6. Podkreślenie linków

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach
ul. Barbary 23
44-270 Rybnik

TELEFON
(32) 433 10 65 / 66

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej bądź z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności należy przesyłać na adres dkniedobczyce@poczta.onet.pl

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach, ul. Barbary 23

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

– pierwsze – główne od strony parkingu za budynkiem,

– drugie administracyjne od ulicy Barbary.

Sali widowiskowa oraz imprezowa znajdują się na parterze.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, gdzie prowadzą schody. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych. Do sekretariatu wchodzi się drugim wejściem od ulicy Barbary.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) informuje się, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Kontakt z Domem Kultury w Rybniku-Niedobczycach możliwy jest w szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: dkniedobczyce@poczta.onet.pl
  2. przesyłanie faksów na numer ((32) 433 10 66
  3. korespondencję pisemną na adres: Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach, ul. Barbary 23, 44-270 Rybnik

Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy.

Zapewnienie na stronie internetowej informacji w tekście łatwym do czytania oraz dostosowanym dla osób słabowidzących.

Skip to content