Instruktor: Martyna Jarosz

Tancerka od 6 roku życia. Swoją drogę z tańcem zaczęła od stylu tanecznego disco-dance oraz stylu współczesno-jazowy w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku pod okiem pani Marzeny Butyłkin. Nagradzana wielokrotnie na turniejach, festiwalach, przeglądach tanecznych w formacjach, duetach oraz występach solowych. Swoją karierę jako instruktor zaczęła już jako asystent trenera w 2014, samodzielnie zaczęła prowadzić zajęcia taneczne od 2016 roku w Domu Kultury w Niedobczycach. Jest dyplomowanym instruktorem oraz posiada legitymację instruktora i choreografa tańca nowoczesnego, który ukończyła w Krakowie w 2017 roku. Ukończyła praktyki w Szkole Tańca WENA w Olkuszu pod okiem pana Roberta Chodary. Brała udział w warsztatach tanecznych ze styli takich jak: hause, breaking, waacking, popping, contemporary dance, jazz, crump, dancehall, hip hop, new age, teatr tańca, baltimore, taniec współczesny, balet i wiele innych.

Zajęcia:

Wcześniej znany pod nazwą V.I.P, jednak od 2016 zmieniono oficjalnie nazwę na IMPULS. Głównym stylem formacji jest taniec współczesny i jazzowy. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć rozwijają poczucie rytmu, koordynacji oraz świadomości ciała. Podczas treningów szczególny nacisk kładziony jest na technikę tańca oraz wyrażanie ekspresji. Drugim stylem dla dzieci młodszych jest show dance, który łączy ze sobą wszelkie formy nowoczesne. Pomocne mogą być różne rekwizyty, które sprawiają, że choreografia staje się ciekawsza, a dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Tempo jest dopasowane do poziomu każdej grupy tanecznej. Każda choreografia jest wystawiana na  różnych festiwalach, konkursach i turniejach tanecznych, na których dzieci mogą skonfrontować się z innymi zespołami na scenie i nabyć doświadczenia tanecznego.

Terminy zajęć:

WTOREK
5-7 lat – 16:30-17:30 (IMPULS MINI gr. I)
5-7 lat – 17:40-18:40 (IMPULS MINI gr. II)

CZWARTEK
8-10 lat – 16:00-17:30 (IMPULS DZIECI)
11-14 lat – 17:30-19:30 (IMPULS JUNIOR)

Opłaty:

IMPULS MINI 25 zł za miesiąc płatne z góry do 25 dnia każdego miesiąca.
IMPULS DZIECI 30 zł za miesiąc płatne z góry do 25 dnia każdego miesiąca.
IMPULS JUNIOR 35 zł za miesiąc płatne z góry do 25 dnia każdego miesiąca.

Uiszczenie opłaty za 3-mce z góry uprawnia do ulgi w wysokości 10%

Opłata za zajęcia powinna być uregulowana do 25-go dnia każdego miesiąca z góry na następny miesiąc.